SPØRGSMÅL 5

Spørgsmål 5: hvordan kan der være tale om andet end en legemlig opstandelse?

Men det fører så frem til mit sidste spørgsmål: 

Mine Jehovas vidner venner fortæller mig at Jesu opstandelse ikke var en bogstavelig legemlig opstandelse.

De siger at når Han viste sig legemligt, så var det fordi Han havde andre legemer som han viste sig i efter opstandelsen, for mennesker  kunne ikke genkende Ham. For eksempel Thomas, der ikke kunne ikke genkende Ham og ikke troede at det var Ham. Derfor siger de at opstandelsen ikke var en bogstavelig opstandelse.

Nuvel,  hvis det kun var en åndelig opstandelse (pnuma eller psuchei) , og menneskets ånd kun er ånde (vejrtrækning) Hvordan kunne Hans vejrtrækning genopstå? Nu er jeg forvirret kunne vejrtrækning vise sig, som en person? John 20 1-10 fortæller os at graven var tom, (der var ikke noget lig) i John 2,21 sagde Jesus at hans legeme “soma” ville genopstå.

Lad os kigge på John 21,12, jeg vil citere det for dig: Jesus sagde til dem: »Kom og spis!« Ingen af disciplene turde spørge ham: »Hvem er du?« For de vidste, at det var Herren. Kom spis morgenmad! Da Jesus rejste en lille pige fra de døde sagde Han: “Talitah t’kumi” og Hans første befaling var: giv hende noget at spise (Mark. 5, 40-43). Da Jesus rejste Lazarus fra de døde var det første de gjorde at spise. Altid I Evangelierne – når én rejstes fra de døde – så spiste de. På vejen til Emmaus fulgte Han med ind I huset, og de genkendte Ham, da Han brød brødet. Hvorfor spiser Han? Det at de genopstandne altid spiser er for at bevise at det er en bogstavelig legemlig opstandelse. Det var ikke et spøgelse. Nej, det kunne det ikke være,

  Lad mig forklare hvorfor:

Lad os se på, da Jesus befalede storm og bølger at blive stille, da troede de at Han var et spøgelse (Matt. 14,26 og Mark. 6,49), Han sagde “nej jeg er ikke et spøgelse, et spøgelse har ikke kød og knogler. Han viste sig fysisk. Så, hvis Han kun var et spøgelse - et fantom, hvordan kunne Han så vise sig fysisk, når Han sagde at det gør spøgelser ikke? Jeg bliver fortalt at Han havde flere legemer. Thomas genkendte Ham ikke og på vejen til Emmaus genkendte de ham ikke. Grunden til at de ikke genkendte Ham var ikke at Han havde flere legemer, men fordi de blev forhindret I at genkende Ham står der i Luk. 24,16 andre steder står der at de kendte Ham. For eksempel i John. 21,12: Jesus sagde til dem: »Kom og spis!« Ingen af disciplene turde spørge ham: »Hvem er du?« For de vidste, at det var Herren.

I John 20,17 (lige efter opstandelsen)sagde Jesus til Maria “ hold mig ikke tilbage (egentlig “hæng ikke på mig”) man kan ikke hænge på et spøgelse. graven var tom, hvorfor skulle man bestikke folk til at sige at desciplene stjal liget, hvis det kun var en åndelig opstandelse? Dette giver simpelthen ikke mening. Det giver overhovedet ingen mening. Først bliver jeg fortalt at psuchei, og pnuma kun er vejrtrækning og at Hans vejrtrækning opstod. Det måtte dog have været Hans legeme, som opstod (”hold op med at hænge på mig” sagde Han og graven var tom). Han spiste virkeligt, Han sagde direkte at Hans legeme ville opstå i John 2,21. Hvis Jesus sagde at Hans legeme ville opstå (Han brugte ordet ”soma” ikke psuchei eller pnuma). hvordan kan du så sige at det ikke var en bogstavelig fysisk opstandelse?

Hvordan kan du sige det?

Nu da du har været igennem alle spørgsmålene bør du også lige læse Jacobs opsummering. Den kan du komme direkte til ved at klikker her.