jacobs opsummering

Opsummering:


Hvordan kan man være blasfemisk overfor en ”den”? Hvordan kan Han kun være en engel, når englene får besked på at tilbede Ham, og både salme 45 og Hebræerbrevet siger at Han er Gud, forklar mig det venligst. Hvordan skal jeg kunne følge mennesker, der i Jehovas navn forudsagde ting, der ikke indtraf, når nu Jehova siger at jeg skal holde mig fra dem, og når jeres egen organisation siger at man ikke må følge sådanne mennesker? Disse spørgsmål er både alvorlige, og rimelige.


Hvis det du tror, er rigtigt, Hvis jeres organisation virkelig er Jehovas organisation, ønsker jeg at være en del af den, men mine undersøgelser viser at den faktisk er falsk.

Ønsker du så selv at være en del af den? 


Inden du forlader hjemmesiden her vil jeg (Ole Michaelsen) gerne sige noget til dig. Det jeg vil sige kan du læse ved at klikke på menupunktet ”Jesus er den eneste formidler”, eller du kan gå direkte til det ved at klikke her.