SPØRGSMÅL 3

Spørgsmål 3: Må man følge falske profeter?


Mit tredje Spørgsmål er om profeti:

Jeg vil gerne læse fra 5. Mosebog 18, 20 - 22: Men den profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø! Måske tænker du: »Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt?« Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du ikke at frygte noget.” (det betyder egentligt: du skal ikke lytte til ham eller adlyde ham!). Mennesker, som hævder at være Jehovas talsmænd, som forudsiger noget i Jehovas navn, som ikke går i opfyldelse er altså falske profeter. Jeg har en hel del blade fra Vagttårnselskabet i Brooklyn New York kun 8 kilometer fra hvor jeg blev født. Disse blade dækker perioden tilbage til 1950 de er fra hovedkontoret ”Bethel” Jeg er gået forbi denne bygning (med det store ur) mange gange ovre på den anden side af “Manhattan bridge” Jeg læser i disse “Vågn op” og “vagttårnet” blade alt muligt. Her står: De politikere, der sagde at første Verdenskrig ville blive den krig, der ville stoppe al krig, var falske profeter, som skulle dø (men de hævdede jo ikke at tale i Jehovas navn), alligevel sagde vagttårns-selskabet at de var falske profeter, som skulle dø fordi de forudsagde noget, der ikke indtraf. Hvis politikere, som ikke hævdede at tale I Jehovas navn var falske profeter fordi deres forudsigelser ikke holdt stik, hvor meget mere er så ikke mennesker, der hævder at tale I Jehovas navn falske, hvis ikke det de profeterer, indtræffer?

Så de ”vågn op” og vagttårn” blade jeg med glæde vil sende dig fotokopier af, hvis du kontakter mig siger at forskellige mennesker i andre religioner, hvoraf nogle kalder sig kristne har gjort netop dette (forudsagt ting, der ikke indtraf) Derfor er de, der følger disse mennesker (altså følger falske profeter),  i oprør imod Jehova.

Vagttårnselskabet siger altså: “ Hvis nogen profeterer noget, som ikke indtræffer, så er de falske profeter, som i skal holde jer fra. Særligt hvis de har profeteret I Jehovas navn. Holder i jer ikke fra dem er i i oprør imod Jehova. De har en hel liste over situationer, hvor dette er sket.


Jeg er enig med dem. De har fuldstændig ret i at ævde at  Mennesker, der forudsiger noget i Jehovas navn, som ikke indtræffer, er falske profeter. Jehova befaler og kræver at vi holder os fra dem og holder vi os ikke fra sådanne er vi i oprør imod Jehova. Det er hvad Vagttårnselskabet lærer, og det er hvad 5. Mosebog. 18 siger, så de har ret på dette punkt.


Mit spørgsmål er så: Jeg sidder her med en udgave af “Millinial dawn” udgivet oprindeligt af Vagttårnselskabets publishingselskab i 1889 men genoptrykt siden da. Her er artiklen “Time Is At Hand.” ( tiden er inde) den går tilbage til Charles Taze Russell.

Der står følgende på side 101 i kapitlet ”Times of the Gentiles”. (hedningernes tidsalder):

Vær ikke overrasket når vi nu her i de efterfølgende kapitler præsenterer bevis for at opsætningen af Guds rige allerede er begyndt og det er pointeret i profetien, som værende lige forestående, udøvelsen af magt I år 1878 og kampen på Herrens dag (Åb. 16,14), som vil ende I år 1914 med en fuldstændig underkastelse af nutidige herskere er allerede indledt.

Og på den foregående side (side 100): Så på denne dag (Jehovas dag), trængslernes dag, tager Gud sin kraft, som hidintil har været hvilende, og overtager regeringsmagten. Det er det, der vil forårsage vanskeligheder over hele verden, men man vil ikke se det, for hvad det er, men ved udgangen af 1914 vil de anerkende det. De nuværende regeringer I verden vil blive fuldstændigt kulkastede, og Guds rige etableret efter kampen på Herrens dag det vil slutte I 1914 (det store Armageddonslag).


I dag vil jehovas vidner fortælle dig at Jesus vendte sin opmærksomhed mod verden I 1914, men I 1889 sagde de at Han vendte sin opmærksomhed imod verden I 1878, jeg har det her I jeres litteratur. Hvad siger du nu at der skete I 1914? Jeres grundlægger Mr. Russel sagde at det skete I 1878 og han profeterede og hævdede at være Jehovas talsmand.

Han hævdede at denne organisation (jeres organisation) er Guds organisation, og sagde lige ud at slaget ved Armageddon ville ende ved udgangen af 1914, og denne verdens riger underkastes, og tusindårsriget indledes

OK. første verdenskrig var hæslig, men den var ikke Armageddonslaget, anden verdenskrig var endda langt værre..! Mit spørgsmål er: “hvis Jehova forbyder os at følge folk, der forudsiger noget I Hans navn, som ikke finder sted, hvis Vagttårnselskabet (baseret på Jehovas befaling) forbyder os at følge mennesker, som forudsiger noget I Jehovas navn, som ikke finder sted, hvorfor gør du det så?” Det er et rimeligt spørgsmål. Hvis Jehova siger “gør det ikke”, hvis jeres egen organisation siger “gør det ikke” Hvis i har udgivet mange blade (som jeg har kopier af), som siger “gør det ikke” hvorfor gør du det så?

Jeg kan bevise at Charles Taze Russell, dommer Rutherford, Nathan Knorr,  altså den ene af jeres ledere efter den anden gjorde præcis det jeres organisation fordømmer andre for. At de har fået jer til at tro på forudsigelser, som ikke indtraf, og at de selv sagde, at I ikke skal lytte til folk der handler således.

Nuvel, de burde have ladet det gælde sig selv, for Ordsprogene 11,1 siger: Falsk vægt vækker Herrens afsky, nøjagtige lodder har hans velbehag.

Forklar mig venligst: “hvorfor er du ikke I oprør mod Jehova, når du gør noget, som du indrømmer Jehova siger: “gør det ikke!”?


Nogle jehovas vidner har sagt til mig “nuvel, vi har større forståelse nu”, men hverken 5. Mosebog Eller ”vågn op” bladene eller Vagttårnselskabet tillader fejltagelser på dette punkt. Andre falske profeter eller andre religioner kunne sige det samme: ”nuvel vi tog fejl, men vi har større forsåelse nu”, men havde de oprindeligt fået det fra Jehova, så ville de ikke have fejlet overhovedet. Sig mig venligst hvorfor du ønsker at gøre oprør imod Jehova ved at tilslutte dig jeres organisation og følge mennesker, som jeres organisation siger du ikke bør følge. Det er et rimeligt spørgsmål. Besvar det venligst, og så kan vi tale videre om andre ting.

Hvis du ønsker kopi af det de (i) har udgivet, så vil jeg med glæde sende det til dig, jeg vil sende dig oplysning om ting din organisation har forudsagt for 1968, for 1974, for 1975, og for 1937.


Der er et hus (“Beth Sarim” (hebræisk for prinsernes hus)),tæt ved stranden I San Diego i Californien, et stort smukt luksuriøst palæ.

Beth Sarim (prinsernes hus)


Det blev bygget af dommer Rutherford til Abraham, Isak og Jakob, så de kunne bo der, efter deres genopstandelse. Jehovas vidnerne sagde: “ vi bliver nød til at have et hus klar til dem at bo I”, så de byggede det I San Diego under dommer Rutherford. Et vidunderligt hus. I mange år ejede jehovas vidners organisation det. Det blev bygget I 1920’erne forud for 1930’erne, hvor Jesus skulle komme på en bestemt dato,og så skulle Abraham Isak og Jakob bo i det.

Men selvfølgelig: da Abraham Isak og Jakob ikke kom, så flyttede dommer Rutherford ind i det og boede der resten af sit liv.

Jeg troede det blev bygget til Abraham Isak og Jakob. De sagde at de skulle genopstå. Og bo der. Da det så ikke skete flyttede dommer Rutherford ind. Hvordan kan du retfærdiggøre dette? Følger du nogen, som handler på en måde jeres egen religion taler imod? Forklar mig det venligst. Jeg synes det er et rimeligt spørgsmål.

Noget er galt her kære venner: Det er Beth Sarim!


Spørgsmål 4 kan du komme direkte til ved at klikke her

Må man følge falske profeter?

Mit 3. Spørgsmål er om profeti. Jeg vil gerne læse fra 5. Mosebog 18, 20 - 22: ”Men den profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø!« Måske tænker du: »Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt?« Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du ikke at frygte noget.” (det betyder egentligt: du skal ikke lytte til ham). Mennesker, som hævder at være Jehovas talsmænd, som forudsiger noget i Jehovas navn, som ikke går i opfyldelse er altså falske profeter. Jeg har en hel del blade fra Vagttårnselskabet i Brooklyn New York kun 8 kilometer fra hvor jeg blev født.  Disse blade dækker perioden tilbage til 1950 de er fra hovedkontoret ”Bethel” Jeg er gået forbi denne bygning (med det store ur) mange gange ovre på den anden side af “Manhattan bridge” Jeg læser i disse “Vågn op” og “vagttårnet” blade alt muligt.  Her står: De politikere, der sagde at 1. Verdenskrig ville blive den krig, der ville stoppe al krig, var falske profeter, som skulle dø (men de hævdede jo ikke at tale i Jehovas navn) alligevel sagde vagttårnsselskabet at de var falske profeter, som skulled dø fordi de forudsagde noget, der ikke indtraf.  Hvis politikere, som ikke hævdede at tale I Jehovas navn var falske profeter fordi deres forudsigelser ikke holdt stik, hvor meget mere er så ikke mennesker, der hævder at tale I Jehovas navn falske hvis ikke det de profeterer, indtræffer.

 

Så de ”vågn op” og vagttårn” blade jeg med glæde vil sende dig fotokopier af, hvis du kontakter mig siger at forskellige mennesker i andre religioner, hvoraf nogle kalder sig kristne har gjort netop dette (forudsagt ting, der ikke indtraf) Derfor er de, der følger disse mennesker (altså følger falske profeter), derfor I oprør imod Jehova. Vagttårnselskabet siger altså: “ hvis nogen profeterer noget, som ikke indtræffer, så er de falske profeter, som i skal holde jer fra.  Særligt hvis de har profeteret I Jehovas navn. Holder i jer ikke fra dem er i i oprør imod Jehova. De har en hel liste over situationer, hvor dette er sket.

 

Jeg er enig med dem. De har fuldstændig ret. Mennesker, der forudsiger noget I Jehovas navn, som ikke indtræffer, er falske profeter. Jehova befaler og kræver at vi holder os fra dem og holder vi os ikke fra sådanne er vi I oprør imod Jehova. Det er hvad Vagttårnselskabet lærer, og det er hvad 5. Mo. 18 siger, så de har ret på dette punkt.

 

Mit spørgsmål er så: Jeg sidder her med en udgave af “Millinial dawn” udgivet oprindeligt af Vagttårnselskabets publishingselskab I 1889 men genoptrykt siden da her er artiklen “Time Is At Hand.” ( tiden er inde) den går tilbage til Charles Taze Russell. Der står følgende på side 101 i kapitlet ”Times of the Gentiles”. (hedningernes tidsalder):

Vær ikke overrasket når vi nu her i de efterfølgende kapitler præsenterer bevis for at opsætningen af Guds rige allerede er begyndt og det er pointeret i profetien, som værende lige forestående, udøvelsen af magt I år 1878 og kampen på Herrens dag  (Åb. 16,14), som vil ende I år 1914 med en fuldstændig underkastelse af nutidige herskere er allerede indledt.

Og på den foregående side (side 100):

Så på denne dag (Jehovas dag), trængslernes dag, tager Gud sin kraft, som hidintil har været hvilende, og regerer. Det er det, der vil forårsage vanskeligheder over hele verden, men man vil ikke se det, for hvad det er, men ved udgangen af 1914 vil de anerkende det. De nuværende regeringer I verden vil blive fuldstændigt kulkastede, og Guds rige etableret efter kampen på Herrens dag det vil slutte I 1914 (det store Armageddonslag).

 

I dag vil jehovas vidner fortælle dig at Jesus vendte sin opmærksomhed mod verden I 1914, men I 1889 sagde de at Han vendte sin opmærksomhed imod verden I 1878, jeg har det her I jeres litteratur. Hvad siger du nu at der skete I 1914? Jeres grundlægger Mr. Russel sagde at det skete I 1878 og han profeterede og hævdede at være Jehovas talsmand.

Han hævdede at denne organisation jeres organisation er Guds organisation, og sagde lige ud at slaget ved Armageddon ville ende ved udgangen af 1914, og denne verdens riger underkastes, og tusindårsriget indledes

OK. 1. Verdenskrig var hæslig, men den var ikke Armageddonslaget, 2. Verdenskrig var endda langt værre.. Mit spørgsmål er: “hvis Jehova forbyder os at følge folk, der forudsiger noget I Hans navn, som ikke finder sted, hvis Vagttårnselskabet (baseret på Jehovas befalling) forbyder os at følge mennesker, som forudsiger noget I Jehovas navn, som ikke finder sted, hvorfor gør du det så?” Det er et rimeligt spørgsmål. Hvis Jehova siger “gør det ikke”, hvis jeres egen organisation siger “gør det ikke” Hvis I har udgivet mange blade (som jeg har kopier af), som siger “gør det ikke” hvorfor gør du det så?

Jeg kan bevise at Charles Taze Russell, dommer Rutherford, Nathan Knorr. Den ene af jeres ledere efter den anden gjorde præcis det andre bliver fordømt for. At de har fået jer til at tro på forudsigelser, som ikke indtraf, og at de selv sagde, at I ikke skal lytte til folk der handler således.

Nuvel, de burde have ladet det gælde sig selv, for Ordsprogene 11,1 siger: Falsk vægt vækker Herrens afsky, nøjagtige lodder har hans velbehag.

Forklar mig venligst: “hvorfor er du ikke I oprør mod Jehova, når du gør noget, som du indrømmer Jehova siger: “gør det ikke!”?

 

Nogle jehovas vidner har sagt til mig “nuvel, vi har større forståelse nu”, men hverken 5. Mosebog Eller ”vågn op” bladene eller Vagttårnselskabet tillader fejltagelser på dette punkt. Andre falske profeter eller andre religioner kunne sige det samme: ”nuvel vi tog fejl, men vi har større forsåelse nu”, men havde de oprindeligt fået det fra Jehova, så ville de ikke have fejlet overhovedet. Sig mig venligst hvorfor du ønsker at gøre oprør imod Jehova ved at tilslutte dig jeres organisation og følge mennesker, som jeres organisation siger du ikke bør følge. Det er et rimeligt spørgsmål. Besvar det venligst, og så kan vi tale videre om andre ting.

Hvis du ønsker kopi af det de/i har udgivet, så vil jeg med glæde sende det til dig, jeg vil sende dig oplysning om ting din organisation har forudsagt for 1968, for 1974, for 1975, og for 1937.

 

Der er et hus (“Beth Sarim” (hebræisk for prinsernes hus)),tæt ved stranden I San Diego i Californien, et stort smukt luksuriøst palæ.


Beth Sarim

(prinsernes hus)

Det blev bygget af dommer Rutherford til Abraham, Isak og Jakob, så de kunne bo der, efter deres genopstandelse. Jehovas vidnerne sagde: “ vi bliver nød til at have et hus klar til dem at bo I”, så de byggede det I San Diego under dommer Rutherford. Et vidunderligt hus. I mange år ejede jehovas vidners organisation det. Det blev bygget I 1920’erne forud for 1930’erne, hvor Jesus skulle komme på en bestemt dato, og så skulle Abraham Isak og Jakob bo I det. Men selvfølgelig: da Abraham Isak og Jakob ikke kom, så flyttede dommer Rutherford ind I det og boede der resten af sit liv.

Jeg troede det blev bygget til Abraham Isak og Jakob. De sagde at de skulle genopstå. Og bo der. Da det så ikke skete flyttede dommer Rutherford ind. Hvordan kan du retfærdiggøre dette? Følger du nogen, som handler på en måde jeres egen religion taler imod? Forklar mig det venligst. Jeg synes det er et rimeligt spørgsmål.

 

Noget er galt her kære venner. Det er Beth Sarim!


Jeg ønsker virkelig at kende sandheden. Hvis jeres organisation er sandheden ønsker jeg at vide det. Så ønsker jeg at være overgivet til den, hvis det virkelig er den organisation, der har sandheden, så ønsker jeg at være overgivet til den, men forklar mig lige hvorfor jeg skulle tilslutte mig en organisation, som er grundlagt og ledet af mennesker, som forudsiger ting, der ikke sker, når Jehova siger “hold jer fra sådanne”, og jeres egen organisation siger det same. Svar venligst på det spørgsmål, hvorfor skulle jeg slutte mig til den og følge sådanne mennesker? Og når du nu er I gang: hvorfor har du sluttet dig til den, og hvorfor følger du sådanne folk, når nu Jehova siger: “gør det ikke!” Jeg vil bevise det for dig i jeres egen litteratur, det eneste du behøver er at skrive til mig.

Hvordan kan menneskers ånd bare være vejrtrækning/åndedrag?

Men jeg har endnu et spørgsmål. Jehovas vidner fortæller mig at mennesket ikke indeholder noget immaterielt. At det græske ord “pneuma” og det græske ord “psuchei” faktisk er synonyme, at  de betyder åndedrag (vejrtrækning)

Jeg ved dog hvad disse ord betyder: “psuchei” betyder bevisthed. Herfra får vi ordet psykologi, og “pneuma” kommer fra ordet “ånde” eller “at ånde”, mine jehovas vidner fortæller mig: når du dør sover du, de døde ved ingenting der er ingen åndelig part af mennesket, som sådan, ingen ånd, der er ingen.

 

Jeg har et spørgsmål: I 1. Mosebog står der at vi er skabt I Guds billed, og Han åndede på Adam og blæste livsånde ind I Ham. Da Jesus døde sagde Han: “fader, I dine hænder betror jeg min ånd.” (Luk. 23,46) da Stefanus blev stenet sagde han: »Herre Jesus, tag imod min ånd!«. Kan man overgive sit åndedrag/vejrtrækning? (“Herre I dine hænder betror jeg min vejrtrækning”)Hvis det ikke drejer sig om en slags evig bevidsthed, som går ud over biologisk liv, hvorfor så overgive det?


Hvordan kan der være tale om andet end en bogstavelig legemlig opstandelse?

Men det fører så frem til mit sidste spørgsmål. Mine Jehovas vidner venner fortæller mig at Jesu opstandelse ikke var en bogstavelig legemlig opstandelse. De siger at når Han viste sig legemligt, så var det fordi Han havde andre legemer som han viste sig i efter opstandelsen, fordi mennesker ikke kunne genkende Ham, for eksempel Thomas, der ikke kunne genkende Ham og ikke troede at det var Ham. Derfor siger de at opstandelsen ikke var en bogstavelig opstandelse.

 

Nuvel, for det første: hvis det kun var en åndelig opstandelse (pnuma eller psuchei) , og menneskets ånd kun er ånde (vejrtrækning) Hvordan kunne Hans vejrtrækning genopstå? Nu er jeg forvirret kunne vejrtrækning vise sig, som en person? John 20 1-10 fortæller os at graven var tom, (der var ikke noget lig) i John 2,21 sagde Jesus at hans legeme “soma” ville genopstå.

Lad os kigge på John 21,12, jeg vil læse det for dig:

 

     Jesus sagde til dem: »Kom og spis!« Ingen af disciplene turde spørge ham: »Hvem er du?« For de vidste, at det var Herren.

Kom spis morgenmad. Da Jesus rejste en lille pige fra de døde sagde Han: “Talitah t’kumi” ogHans første befaling var: giv hende noget at spise (Mark. 5, 40-43). Da Jesus rejste Lazarus fra de døde var det første de gjorde at spise. Altid I Evangelierne – når én rejses fra de døde – så spiser de. På vejen til Emmaus fulgte Han med ind I huset, og de genkendte Ham, da Han brød brødet. Hvorfor spiser Han? Det at de genopstandne altid spiser er for at bevise at det er en bogstavelig legemlig opstandelse. Det var ikke et spøgelse. Nej, det kunne det ikke være, Lad mig forklare hvorfor:

Lad os se på, da Jesus befalede storm og bølger at blive stille, da troede de at Han var et spøgelse (Matt. 14,26 og Mark. 6,49), Han sagde “nej jeg er ikke et spøgelse, et spøgelse har ikke kød og knogler. Han viste sig fysisk. Så, hvis Han kun var et spøgelse - et fantom, hvordan kunne Han så vise sig fysisk, når Han sagde at det gør spøgelser ikke? Jeg bliver fortalt at Han havde flere legemer. Thomas genkendte Ham ikke og på vejen til Emmaus genkendte de ham ikke. Grunden til at de ikke genkendte Ham var ikke at Han havde flere legemer, men fordi de blev forhindret I at genkende Ham står der i Luk. 24,16 andre steder står der at de kendte Ham. For eksempel I John. 21,12. I John 20 17 (lige efter opstandelsen)sagde Jesus til Maria “ hold mig ikke tilbage (egentlig “hæng ikke på mig”) man kan ikke hænge på et spøgelse.  graven var tom, hvorfor skulle man bestikke folk til at sige at desciplene stjal liget, hvis det kun var en åndelig opstandelse? Dette giver simpelthen ikke mening. Det giver overhovedet ingen mening. Først bliver jeg fortalt at psuchei, og pnuma kun er vejrtrækning og at Hans vejrtrækning opstod. Det måtte dog Hans legeme, som opstod (”hold op med at hænge på mig” sagde Han og graven var tom). Han spiste virkeligt, Han sagde direkte at Hans legeme ville opstå i John 2,21. Hvis Jesus sagde at Hans legeme ville opstå (Han brugte ordet ”soma” ikke psuchei eller pnuma). hvordan kan du så sige at det ikke var en bogstavelig fysisk opstandelse? Hvordan kan du sige det?


sammendrag

Hvordan kan man være blasfemisk overfor en ”den”? Hvordan kan Han kun være en engel, når englene får besked på at tilbede Ham, og både salme 45 og Hebræerbrevet siger at Han er Gud, forklar mig det venligst. Hvordan skal jeg kunne følge mennesker, der i Jehovas navn forudsagde ting, der ikke indtraf, når nu Jehova siger at jeg skal holde mig fra dem, og når jeres egen organisation siger at man ikke må følge sådanne mennesker? Disse spørgsmål er både alvorlige, og rimelige.

 

Hvis det du tror, er rigtigt, Hvis jeres organisation virkelig er Jehovas organisation, ønsker jeg at være en del af den, men den er nu faktisk falsk. Ønsker du så at være en del af den? hvis det i siger, er sandt så ønsker jeg at være en del af jeres organisation, men hvis den er falsk, vil du så virkelig selv være en del af den?