romerkirken og vagttårnselskabet

Romerkirken og Vagttårnselskabet

Romerkirken og vagttårnselskabet ligner hinanden på den måde at de begge er stærkt hierakisk opbyggede, med en lille gruppe mænd i toppen som benhårdt styrer et verdensomspændende foretagende både åndeligt og økonomisk.

Romerkirkens hovedsæde i Rom

Vagttårnselskabets hovedsæde i den amerikanske delstat New York

Begge hovedsæder har kostet formuer at bygge.

Vi ved ikke hvad Romerkirkens hovedsæde har kostet, for Romerkirken regerede med næsten uindskrænket magt i 12 århundreder fra ca, år 300 til ca. år 1500,

og hovedsædet blev bygget i den periode.

En af måderne Romerkirken ”kradser” penge ind på er ved at sælge aflad [de sælger altså syndsforladelse, og hævder så at det er en dødssynd at sige at Jesu gerning på korset er nok til at frelse et menneske. Hvis frelse kan opnås alene  ved tro på Jesu fuldbragte værk på korset, så mister Romerkirken nemlig indtægterne fra salg af aflad!)],

men hvad Vagttårnselsakabet angår, så  ved vi at Vagttårnselskabets gamle hovedsæde i Brooklyn (New York) i 2013 blev solgt for 2,5 milliarder kroner, hvilket er en god slat penge set i betragtning af at Jesus sagde "I har fået det for intet. Giv det for intet"