SPØRGSMÅL 1

Spørgsmål 1: Hvordan kan Jesus  være bare en engel?


Jeg kigger altså på Bibelen på originalsprogene, og dette er et af spørgsmålene. Efter at have læst “ny verden oversættelsen” og diaglott, har jeg problemer med den måde visse ting er oversat på, men lad mig begynde med mit første spørgsmål:

Jeg læser Hebræerbrevet kapitel 1 fra vers 5:


For til hvem af englene har Gud nogen sinde sagt Du er min søn,

jeg har født dig i dag,

og et andet sted:

Jeg vil være hans fader,

og han skal være min søn?

Og når han igen fører sin førstefødte ind i verden, siger han:

Alle Guds engle skal kaste sig ned for ham.

Om englene hedder det:

Han gør sine engle til vinde

og sine tjenere til flammende ild,

men til Sønnen:Din trone, Gud, står til evig tid, dit kongescepter er

retfærdighedens scepter.

Du elskede ret og hadede uret,

derfor har Gud, din Gud, salvet dig

med glædens olie frem for dine lige.


Jeg er enig med Jehovas vidner i at der findes engle, men de fortalte mig noget jeg undersøgte, nemlig at Jesus er ærkeenglen Mikael.

Ideen med at Jesus er en engel kommer fra Arius af Alexandria fra kristendommens første tid. Jehovas vidner har altså den tanke at Jesus er en engel og at Han er en Gud. Her er der et problem: “En arche kai ho logos” (I begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud)

Mine jehovas vidner venner fortalte mig at I “ny verden oversættelsen” står der en gud, men den ubestemte form (en gud) finds slet ikke på græsk.

I Esajas bog siger Gud: “Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig”.

Hvis der ikke findes nogen anden Gud end Jehova, og hvis den ubestemte form ”en gud” ikke eksisterer på græsk, hvordan kan Jesus så bare være en gud? Hvis der kun findes én Gud, det er spørgsmålet jeg har aldrig fundet et jehovas vidne, som kunne besvare. Når jeg spørger svarer de: ”ordet treenighed findes ikke i Bibelen, men de bruger for eks. ord, som teokratisk styre, og tusindårsriget. Jeg tror på tusindårsriget, men ordet ”tusindårsriget” findes ikke i Bibelen. Læren om tusindårsriget findes i Bibelen, men ordet gør ikke. Jeg forstår ikke hvorfor det er acceptabelt at bruge ord, som ikke findes i Bibelen for visse ting, men ikke for visse andre ting. Afviser jeg Jesu tusindårige styre eller tusindårsriget fordi ordet ikke findes? Nej jeg gør ikke! Spørgsmålet er ikke, om ordet findes. ”Spørgsmålet er: Findes læren?” Ok. Jeg er enig med Jehovas vidner, læren er der! Der er et tusindårsrige.


Nu er det sådan at jeg har en fordel, som mange ikke har. De hævder, at Guds personlige navn er Jehova. Da jeg selv taler hebræisk var jeg ret overrasket over hvor få Jehovas vidner, der vidste hvad navnet Jehova betyder. På hebræisk er det ikke Jehova, men Yehowah. Nogle mennesker udtaler det “Yahweh”. Jehova er et andet ord baseret på Yehowah, men de vidste ikke, hvor ordet kommer fra, så det fortalte jeg dem. Der var en salme skrevet af en, som ikke var Jehovas vidne “led mig nu o store Jehova”, men udtrykket kom fra diaspora jøder I Europa, jøderne betragtede navnet Yahweh, som værende u-udtaleligt. I frygt for at misbruge Guds navn (overtræde det 3. Bud) refererede de til Gud, som “navnet” eller “Hashem” eller de omtalte Gud, som “Herren”. Når en orthodox jøde læser i det gamle testament, og der står “Yahweh” siger han Adonai, så det de gjorde, var at tage vokalerne fra Adonai og kombinerede dem med “Yahweh” og lavede ordet Jehova, sådan kom de frem til det.

Jeg mødte mange Jehovas vidner, som insisterede på at de troede på disse ting, men de kendte dem ikke. Nogle af tingene var sande, men de vidste ikke, hvad hvor de kom fra eller hvad de betød. Nuvel, jeg har ikke noget problem med at sige Jehova, men det rigtige navn er “Yahweh” Jehova er et konstrueret navn. Derimod at sige at Jesus bare er en Gud når Bibelen siger at der kun er én Gud, fører til et spørgsmål. Jeg fik at vide at Han var en engel, så mit spørgsmål er: “I Hebræerbrevet 1 vers 8 står der følgende: Din trone, Gud, står til evig tid”og det er et citat fra salme 45, 7-8: Din trone, Gud, står til evig tid, dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Du elsker ret og hader uret, derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige. 

Det Gamle Testamente blev skrevet på hebræisk og ordet, som her bruges om Gud er ”Elohim”, men Herren har salvet en (står der), og ordet salvet er hvor vi får ordet Messias fra, oversat til græsk er det Christo – Kristus.

Så Hebræerbrevet fortæller os at salme 45 taler om den salvede (Kristus), og jeg er enig, det er en god oversættelse fra hebræisk til græsk. Derudover har jeg lige vist en god oversættelse fra græsk til Dansk. Dette er mit spørgsmål: ”Hvis Kristus kaldes Gud, og der kun er én Gud, og Hebræerbrevet gør det klart at Han ikke bare var en engel, men siger således  For til hvem af englene har Gud nogen sinde sagt: Du er min søn, jeg har født dig i dag, og et andet sted: Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn? Hvordan kan du så sige, at Jesus bare er en engel?


Hebræerbrevet 1 siger: ” Alle Guds engle skal kaste sig ned for Jesus.” Hvorfor skal de kaste sig ned for Ham, hvis han ikke er Gud? Det græske ord her er “proskynesatosan”, fra ordet proskuto (ikke “obeisance”) det er oversat fra det hebræiske “hishtachvaya” og det er en akkusativ artikel, “de tilbeder Ham!" besvar venligst mit spørgsmål: hvordan kan Jesus bare være en engel, når Hebræerbrevet 1 siger at Han ikke er en engel og at alle englene tilbeder Ham, og hvordan kan Han bare være én  gud (blandt flere), når der kun er 'en Gud?


Spørgsmålene stilles af mig, og jeg har ikke noget imod at man svarer med et spørgsmål, når bare man kommer frem til at give mig et svar, men indtil nu har intet Jehovas vidne svaret mig, men måske du vil blive den, som er I stand til at svare mig? Et af de spørgsmål de stiller mig er: “hvordan kunne Jesus sige at Hans fader var større end Ham, hvis han virkelig var Gud?” Det spørgsmål vil jeg gerne besvare, hvis du vil besvare mit. I Filipperbrevet 2, 8-11 læser vi om noget teologer ville kalde kenosis1, i dette kapitel læser vi, hvordan det kan gå til:

 og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden,

Gud blev et menneske i Jesu person, og som et menneske er Han mindre end sin far.

Der var for eksempel et elektrikkerforetagende ” kaldt ”Robert Jones og søn” faderen var mester-elektrikeren. Sønnen begyndte, som hans lærling. De blev begge kaldt Robert Jones. Robert Jones senior og Robert Jones junior.
De var begge mennesker, de var begge mænd. De havde begge samme natur, men senior havde en større position end junior, de var hinanden ligeværdige i natur, de var begge mennesker, og de var begge elektrikere, de var begge mænd, men den ene havde en højere position end den anden. Baseret på det faktum at Jesus blev menneske, og stadig var Guds lige, har jeg ikke noget problem med at sige at Hans far var større end Ham.


Det er mit svar på dit spørgsmål, det spørgsmål Jehovas vidner altid stiller mig. Men giv mig venligst dit svar på mit spørgsmål: hvorledes kan Han være en engel, hvis englene tilbad ham. Hvorledes kan han bare være én gud (blandt mange) hvis der kun findes én Gud og teksten ”Din trone, Gud, står til evig tid”, siger at Han ikke er en engel. Når jeg vedbliver at bede om et svar svares der gerne: OK. Men hvem bad han til, hvis han virkelig var Gud? Det vil jeg svare på, hvis du vil besvare mit spørgsmål.

På hebræisk er trosbekendelsen det Jesus svarede, da han blev spurgt om hvilket er det største bud i loven: Jesus svarede: ”Det første bud er: ›Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én,” på hebræisk står der Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er enhed,” (“Sh’ma Yisra’el Adonai Eloheinu Adonai echad”.) (5. Mos. 6,4) der er ikke noget hebræisk ord for vand – kun vande (mayim) der er ikke noget hebræisk ord for himmel kun for himle (shamayim) der er ikke noget hebræisk ord for Gud kun Guder (Elohim) det er flertal! Der finds en forkortet form af Elohim (El) men det er simpelthen en sammentrækning, eller noget, der bruges I stedet for Elohim eller I forbindelse med andre ord. Elohim er flertal.


“Sh’ma Yisra’el Adonai Eloheinu Adonai echad”. (Hør Israel! Herren vore Guder, er enhed) det er faktisk hvad der står i 5. Mos. 6,4. Betyder dette at der er flere Guder? Nej det betyder at Gud er enhed i flertal “echad”.

Det var den same enhed, da Adam og Eva blev ‘et kød “echad”, 1. Mos. 2,24 I skal blive “echad”, De to bliver ‘et, og en tredie bliver skabt. “tre i en” eller “en i tre” Ja, der er ‘en Gud, men der er flere personer.


Du er forvirret? Da Stefanus blev stenet til døde så han himlen åben og Jesus stå ved Gud faders højre side (jeg vil ikke påstå at jeg forstår det mere end at jeg ved det er sandt fordi Bibelen siger det) Hans far er Gud, og Han er Gud, De er 2 forskellige personer og dog én Gud. Hvad får mig med min begrænsede forstand til at tro at jeg kan forstå Guds natur her på denne side af evigheden? Bibelen siger at en dag skal vi kende Gud ligesom Gud nu kender os (1. Kor. 13,12) Lige nu ved jeg at jeg har tilstrækkelig I Bibelen til at fortælle mig, hvad der er sandt. Hvem bad Han til? Sin far! Hans far var Gud, og Han var selv Gud, ja! Hvordan kunne Han være det? Fordi det var han! Hvordan kunne Robert Jones, Senior. og Robert Jones Junior. begge være Robert Jones, den ene er større i natur og position? Nej ikke i natur, men i position. De var ligeværdige i natur, men havde forskellig position.


Når jeg ser en gravid kvinde, ser jeg så ‘en person eller 2 mennesker? De er metabolisk integrerede. Jeg ser både på ‘en person og to mennesker. Når et ægteskab bliver fuldbyrdet siger Gud at de bliver ‘et kød. I Guds øjne, ser jeg så på en person eller to mennesker? Jo, Bibelsk set så ser jeg på 2 mennesker, men kun på ‘en person. Bibelen siger at din kones legeme er dit legeme, og visa versa. ( 1. Kor. 7,4) vi er skabt i Hans billed. Det lærer os noget om Ham. Vi vil forstå det, når vi ser Ham ansigt til ansigt. Nu ser vi I et spejl, en gåde, men da skal vi kende fuldt ud (1. Kor. 13,12) Men vi ved at det er sandt.


Dette er mit svar på dit spørgsmål. Nu vil jeg gerne høre dit svar på mit spørgsmål:

Hvis englene tilbeder Ham, og skriften siger “din trone, Gud, står til evig tid”, hvis der kun er én Gud, hvis der kun findes den bestemte form (gud) på græsk – hvis udtrykket en gud ikke findes i noget græsk manuskript og ikke ville give mening i det græske sprog, kan du så venligst forklare mig hvordan Jesus ikke er Gud, men bare en engel?


Treenigheden og disse ting vil jeg med glæde tale mere med dig om, jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål, men besvar venligst mine. Dette er mit første spørgsmål til mine Jehovas vidner venner. Besvar venligst dette spørgsmål, og så kan vi fortsætte.


  1. Kenosis betyder at Jesus tømte sig selv for retten til at bruge sin guddomsstatus, og så leve, på menneskelige vilkår, på lige fod med vi andre

Jeg ( Ole Michaelsen) har vagt selv at kommentere på det med at Jesus ikke bare er én gud blandt flere, men faktisk er Gud med stort G. Disse kommentarer kan du se ved at klikke på  menupunktet

”Jeg er sendte Moses ” i toppen af siden her