KONTAKT MIG

Kontakt mig hvis du har spørgsmål


Jeg hedder Ole Michaelsen og bor i Vejle i Danmark. Hvis læsningen af nærværende hjemmeside gir dig lyst til at kontakte mig, så kan du sende mig en e-mail ved at klikke her og jeg vil gøre mit bedste for at svare tilbage hurtigst muligt, men hav venligst tålmodighed med mig, for jeg er ret

ophængt.

Så jeg begyndte at tage derhen med min ven Buster Rothman og jeg begyndte at lytte. Og vi ville tale om det og jeg læste vagttårnsskrifterne, og ”vågn op” bladene. Jeg brugte tid på at tale med dem, og efterhånden mødte jeg en række andre.

Jeg har nogle bestemte spørgsmål jeg må stille før jeg kan tilslutte mig nogen som helst gruppe. Før jeg kunne blive en del af nogen som helst religion måtte jeg være helt sikker på at jeg gjorde det rigtige.  Før jeg overgav mig til nogen som helst organisation for at finde frelse måtte jeg være helt sikker på at det var vejen til frelse. – vejen til Gud. Jeg ville virkelig sikre mig at de havde ret. Derfor begyndte jeg at studere Bibelen i lyset af hvad Jehovas vidner fortalte mig.  Det førte mig frem til nogle få spørgsmål, som jeg ville sætte pris på om nogen kan besvare mig. Jeg vil meget gerne om du vil besvare mig for eksempel her på hjemmesiden under “kontakt mig”. Vil du gøre mig den tjeneste at besvare disse 5 spørgsmål?

Jeg mener med rette at kunne hævde at jeg er en, som tror at Bibelen er Guds ord, og at jeg er en, som tror at Jehova er Gud. desuden er jeg en, der ønsker at kende sandheden.

Jeg har læst jeres påstande, jeg har læst jeres litteratur, og jeg har læst Bibelen.  Jeg har en vis fordel: Selv om min uddannelse var videnskab, så har jeg lært græsk og hebræisk, min familie er israelsk, så jeg taler hebræisk.


Inden jeg herefter laderJacob Prasch stille dig de 5 spørgsmålvil jeg "bryde ind" og give dig et link til en arikel jeg selv har skrevet på en anden hjemmeside den kan du komme til ved at klikke her.

Du kan også klikke på menupunktet "Er Jesus Jehovagud?" i menuen øverst til venstre.

Hvordan kan Jesus bare være en engel?

Jeg kigger altså på Bibelen på originalsprogene. Dette er et af spørgsmålene. Efter at have læst “ny verden oversættelsen” og diaglott, har jeg problemer med den måde vise ting er oversat på, men lad mig begynde med mit første spørgsmål:

Jeg læser Hebræerbrevet kapitel 1 fra vers 5:


For til hvem af englene har Gud nogen sinde sagt Du er min søn,

jeg har født dig i dag,

og et andet sted:

Jeg vil være hans fader,

og han skal være min søn?

Og når han igen fører sin førstefødte ind i verden, siger han:

Alle Guds engle skal kaste sig ned for ham.

Om englene hedder det:

Han gør sine engle til vinde

og sine tjenere til flammende ild,

men til Sønnen:Din trone, Gud, står til evig tid, dit kongescepter er

retfærdighedens scepter.

Du elskede ret og hadede uret,

derfor har Gud, din Gud, salvet dig

med glædens olie frem for dine lige.


Jeg er enig med Jehovas vidner i at der findes engle, men de fortalte mig noget jeg undersøgte, nemlig at Jesus er ærkeenglen Mikael.

Ideen med at Jesus er en engel kommer fra Arius af Alexandria fra kristendommens første tid. Jehovas vidner har altså den tanke at Jesus er en engel og at Han er en Gud. Her er der et problem: “En arche kai ho logos” )I begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud)

Mine jehovas vidner venner fortalte mig at I “ny verden oversættelsen” står der en gud, men den ubestemte form (en gud) finds slet ikke på græsk.

I Esajas bog siger Gud: “Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig”.

Hvis der ikke findes nogen anden Gud end Jehova, og hvis den ubestemte form ”en gud” ikke eksisterer på græsk, hvordan kan Jesus så bare være en gud? Hvis der kun findes én Gud, det er spørgsmålet jeg har aldrig fundet én, som kunne besvare. Når jeg spørger svarer de: ”ordet treenighed findes ikke i Bibelen, men de bruger for eks. ord, som teokratisk styre, og tusindårsriget. Jeg tror på tusindårsriget, men ordet ”tusindårsriget” findes ikke i Bibelen. Læren om tusindårsriget findes i Bibelen, men ordet gør ikke. Jeg forstår ikke hvorfor det er acceptabelt at bruge ord, som ikke findes i Bibelen for visse ting, men ikke for visse andre ting. Afviser jeg Jesu tusindårige styre eller tusindårsriget fordi ordet ikke findes? Nej jeg gør ikke! Spørgsmålet er ikke, om ordet findes. ”Spørgsmålet er: Findes læren?” Ok. Jeg er enig med Jehovas vidner, læren er der! Der er et tusindårsrige.

 

Nu er det sådan at jeg har en fordel, som mange ikke har.  De hævder, at Guds personlige navn er Jehova. Da jeg selv taler hebræisk var jeg ret overrasket over hvor få Jehovas vidner, der vidste hvad navnet Jehova betyder. På hebræisk er det ikke Jehova, men Yehowah nogle mennesker udtaler det “Yahweh” Jehova er et andet ord baseret på Yehowah, men de vidste ikke, hvor ordet kommer fra, så det fortalte jeg dem. Der var en salme skrevet af en, som ikke var Jehovas vidne “led mig nu o store Jehova”, men udtrykket kom fra diaspora jøder I Europa, jøderne betragtede navnet Yahweh, som værende u-udtaleligt. I frygt for at misbruge Guds navn (overtræde det 3. Bud)  refererede de til Gud, som “navnet” eller “Hashem” eller de omtalte Gud, som “Herren”. Når en orthodox jøde læser i det gamle testament, og der står “Yahweh” siger han Adonai, så det de gjorde, var at tage vokalerne fra Adonai og kombinerede dem med “Yahweh” og lavede ordet Jehova, sådan kom de frem til det.

Jeg mødte mange Jehovas vidner, som insisterede på at de troede på disse ting, men de kendte dem ikke. Nogle af tingene var sande, men de vidste ikke, hvad hvor de kom fra eller hvad de betød. Nuvel, jeg har ikke noget problem med at sige Jehova, men det rigtige navn er “Yahweh” Jehova er et konstrueret navn. Derimod at sige at Jesus bare er en Gud når Bibelen siger at der kun er én Gud, fører til et spørgsmål. Jeg fik at vide at Han var en engel, så mit spørgsmål er: “I Hebræerbrevet 1 vers 8 står der følgende: “Din trone, Gud, står til evig tid” og det er et citat fra salme 45, 7-8:   Din trone, Gud, står til evig tid,

dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Du elsker ret og hader uret,

derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige.” Det Gamle Testamente blev skrevet på hebræisk og ordet, som her bruges om Gud er ”Elohim”, men Herren har salvet en (står der), og ordet salvet er hvor vi får ordet Messias fra, oversat til græsk er det Christo – Kristus. Så Hebræerbrevet fortæller os at salme 45 taler om den salvede (Kristus), og jeg er enig, det er en god oversættelse fra hebræisk til græsk.  Derudover har jeg lige vist en god oversættelse fra græsk til Dansk.  Dette er mit spørgsmål: ”Hvis Kristus kaldes Gud, og der kun er én Gud, og Hebræerbrevet gør det klart at Han ikke bare var en engel, men siger således ” For til hvem af englene har Gud nogen sinde sagt: Du er min søn, jeg har født dig i dag, og et andet sted: Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn?” Hvordan kan du så sige, at Jesus bare er en engel?

 

Hebræerbrevet 1 siger: ” Alle Guds engle skal kaste sig ned for Jesus.” Hvorfor skal de kaste sig ned for Ham, hvis han ikke er Gud? Det græske ord her er “proskynesatosan”, fra ordet proskuto (ikke “obeisance”) det er oversat fra det hebræiske “hishtachvaya” og der er en akkusativ artikel, “de tilbeder Ham. besvar venligst mit spørgsmål: hvordan kan Jesus bare være en engel, når Hebræerbrevet 1 siger at Han ikke er en engel og at alle englene tilbeder Ham, og hvordan kan Han bare være en gud, når der kun er ‘en Gud?

 

Spørgsmålene stilles af mig, og jeg har ikke noget imod at man svarer med et spørgsmål, når bare man kommer frem til at give mig et svar, men indtil nu har intet Jehovas vidne svaret mig, men måske du vil blive den, som er I stand til at svare mig? Et af de spørgsmål de stiller mig er: “hvordan kunne Jesus sige at Hans fader var større end Ham, hvis han virkelig var Gud?” Det spørgsmål vil jeg gerne besvare, hvis du vil besvare mit. I brevet til filippi 2, 8-11 læser vi om noget teologer ville kalde “kenosis” i dette kapitel læser vi, hvordan det kan gå til: “og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden,” Gud blev et menneske i Jesu person, og som et menneske er Han mindre end sin far.

Der var for eksempel et elektrikkerforetagende ” kaldt ”Robert Jones og søn” faderen var mester-elektrikeren. Sønnen begyndte, som hans lærling. De blev begge kaldt Robert Jones. Robert Jones senior og Robert Jones junior de var begge mennesker, de var begge mænd. De havde begge samme natur, men senior havde en større position end junior, de var hinanden ligeværdige i natur, de var begge mennesker, og de var begge elektrikere, de var begge mænd, men den ene havde en højere position end den anden. Baseret på det faktum at Jesus blev menneske, og stadig var Guds lige, har jeg ikke noget problem med at sige at Hans far var større end Ham.

 

Det er mit svar på dit spørgsmål, det spørgsmål Jehovas vidner altid stiller mig.  Men giv mig venligst dit svar på mit spørgsmål: hvorledes kan Han være en engel, hvis englene tilbad ham. Hvorledes kan han være en gud hvis der kun findes én Gud og teksten ”Din trone, Gud, står til evig tid”, siger at Han ikke er en engel. Når jeg vedbliver at bede om et svar svares der gerne: OK. Men hvem bad han til, hvis han virkelig var Gud? Det vil jeg svare på, hvis du vil besvare mit spørgsmål.

På hebræisk er trosbekendelsen det Jesus svarede, da han blev spurgt om hvilket er det største bud i loven: Jesus svarede: ”Det første bud er: ›Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én,” på hebræisk står der Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er enhed,” (“Sh’ma Yisra’el Adonai Eloheinu Adonai echad”.) (5. Mos. 6,4) der er ikke noget hebræisk ord for vand – kun vande (mayim) der er ikke noget hebræisk ord for himmel kun for himle (shamayim) der er ikke noget hebræisk ord for Gud kun Guder (Elohim) det er flertal!  Der finds en forkortet form (El) men det er simpelthen en sammentrækning, eller noget, der bruges I stedet for Elohim eller I forbindelse med andre ord.  Elohim er flertal.

 

“Sh’ma Yisra’el Adonai Eloheinu Adonai echad”. (Hør Israel! Herren vore Guder, er enhed) det er faktisk hvad der står i 5. Mos. 6,4. Betyder dette at der er flere Guder? Nej det betyder at Gud er enhed i flertal “echad”, Det var den same enhed, da Adam og Eva blev ‘et kød “echad”, 1. Mos. 2,24 I skal blive “echad”, De to bliver ‘et, og en tredie bliver skabt. “tre I en” eller “en I tre” Ja, der er ‘en Gud, men der er flere personer.

 

Du er forvirret?  Da Stefanus blev stenet til døde så han himlen åben og Jesus stå ved Gud faders højre side (jeg vil ikke påstå at jeg forstår det mere end at jeg ved det er sandt fordi Bibelen siger det) Hans far er Gud, og Han er Gud, De er 2 forskellige personer og dog én Gud.  Hvad får mig med min begrænsede forstand til at tro at jeg kan forstå Guds natur her på denne side af evigheden? Bibelen siger at en dag skal vi kende Gud ligesom Gud nu kender os 1. (Kor. 13,12) Lige nu ved jeg at jeg har tilstrækkelig I Bibelen til at fortælle mig, hvad der er sandt. Hvem bad Han til? Sin far! Hans far var Gud, og Han var selv Gud, ja! Hvordan kunne Han være det? Fordi det var han! Hvordan kunne Robert Jones, Senior. og Robert Jones Junior. begge være Robert Jones, den ene er større I natur og position? Nej ikke I natur, men I position. De var ligeværdige I natur, men havde forskellig position.

 

Når jeg ser en gravid kvinde, ser jeg så ‘en person eller 2 mennesker? De er metabolisk integrerede. Jeg ser både på ‘en person og to mennesker. Når et ægteskab bliver fuldbyrdet siger Gud at de bliver ‘et kød. I Guds øjne, ser jeg så på en person eller to mennesker? Jo, Bibelsk set så ser jeg på 2 mennesker, men kun på ‘en person. Bibelen siger at din kones legeme er dit legeme, og visa versa. ( 1. Kor. 7,4) vi er skabt i Hans billed. Det lærer os noget om Ham. Vi vil forstå det, når vi ser Ham ansigt til ansigt. Nu ser vi I et spejl, en gåde, men da skal vi kende fuldt ud (1. Kor. 13,12) Men vi ved at det er sandt.

 

Dette er mit svar på dit spørgsmål. Nu vil jeg gerne høre dit svar på mit

Spørgsmål. Hvis englene tilbeder Ham, og skriften siger “din trone, Gud, står til evig tid”, hvis der kun er én Gud, hvis der kun findes den bestemte form (gud) på græsk – hvis ordet en gud ikke findes i noget græsk manuskript og ikke ville give mening i det græske sprog, kan du så venligst forklare mig hvordan Jesus ikke er Gud, men bare en engel?

 

Treenigheden og disse ting vil jeg med glæde tale mere med dig om, jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål, men besvar venligst mine. Dette er mit første spørgsmål til mine Jehovas vidner venner. Besvar venligst dette spørgsmål, og så kan vi fortsætte.


Hvordan kan du sige at Helligånden ikke er Gud?

Men jeg har endnu et spørgsmål. Når jeg taler med mine jehovas vidner bekendte, som kommer til min dør, og som jeg har mødt gennem årene, så er spørgsmålet Helligånden. De fortæller mig at Helligånden kun er en kraft, det er Guds ledende kraft. Billedlig talt kan jeg på en måde godt forstå noget af det de siger.

 

Bibelen tilregner dog Helligånden visse egenskaber, som på Bibelsk tid kun kunne tilregnes en person, Han hører, Han ser, han føler. I dag har vi mikrofoner, som kan høre. Vi har senscorer, som kan forskellige ting, - selv om de er døde skabte ting og ikke har personligheder. Vi har kameraer, der – selv om de ikke er personer, på en måde kan se. Mine jehovas vidner siger at det må være noget i den retning, men kan man spotte (være blasfemisk overfor)et kamera? Kan man volde en mikrofon sorg? Hvordan kan er maskine – en død ting, en kraft (noget uden personlighed)spottes eller føle sorg?

 

En føler kan måle svingninger og bevægelser. Der findes følere, som kan måle varme, endda minimale ændringer i temperaturer, vi har følere, der kan måle bevægelse, nogle, der kan måle ændringer i lysmønstre nogle, der kan måle ændringer i lysbrydninger, der findes maskiner, der kan gøre alle disse ting. Der finder kræfter, der kan gøre ting og samle ting op. Visse steder på vejene er der mikrobølgestråler, som kan måle bilers hastighed, ja, de kan måle noget, og kommunikere målingen videre. Nuvel, en trafikant, som får en fartbøde forbander måske måleudstyret, han råber måske efter fotofælden, men kameraet bliver ikke fornærmet.  Hvordan kan en, der kan blive fornærmet og føle sorg, som folk forbander og råber ad være uden personlighed? Og hvordan kan person, som man er blasfemisk overfor være andet end Gud? Det græske ord er “blasphemeo” der finds andre ord for at forbande end “blasphemeo”. At bespotte (egentlig “blasphemeo”) Helligånden kan ikke tilgives sagde Jesus (Matt. 12,31) de fortæller mig at man kan myrde og blive tilgivet, man kan bedrive utugt og blive tilgivet, man kan forestage unævnelige ting, og blive tilgivet, men hvis man spotter en kraft, som ikke engang er en person, så kan det ikke tilgives. Hvordan kan man spotte og bringe sorg over en kraft, som ikke er en person I en sådan en grad at det ikke kan tilgives? Vil du venligst svare mig på det? Man kan kun spotte (“blasphemeo”) Gud. Hvis Helligånden ikke er Gud, hvordan kan man så “blasphemeo” Ham? Jeg synes det er et rimeligt og fair spørgsmål, jeg ønsker kun et rimeligt og fair svar. Giv mig venligst svaret. Jeg forsøger ikke at angribe, mobbe eller nedgøre dig, jeg forsøger at finde sandheden. Forklar mig venligst hvordan man kan “blasphemeo” en, der ikke er Gud, og hvordan man kan bringe sorg over en upersonlig kraft? Det er mit andet spørgsmål.


Må man følge falske profeter?

Mit 3. Spørgsmål er om profeti. Jeg vil gerne læse fra 5. Mosebog 18, 20 - 22: ”Men den profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø!« Måske tænker du: »Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt?« Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du ikke at frygte noget.” (det betyder egentligt: du skal ikke lytte til ham). Mennesker, som hævder at være Jehovas talsmænd, som forudsiger noget i Jehovas navn, som ikke går i opfyldelse er altså falske profeter. Jeg har en hel del blade fra Vagttårnselskabet i Brooklyn New York kun 8 kilometer fra hvor jeg blev født.  Disse blade dækker perioden tilbage til 1950 de er fra hovedkontoret ”Bethel” Jeg er gået forbi denne bygning (med det store ur) mange gange ovre på den anden side af “Manhattan bridge” Jeg læser i disse “Vågn op” og “vagttårnet” blade alt muligt.  Her står: De politikere, der sagde at 1. Verdenskrig ville blive den krig, der ville stoppe al krig, var falske profeter, som skulle dø (men de hævdede jo ikke at tale i Jehovas navn) alligevel sagde vagttårnsselskabet at de var falske profeter, som skulled dø fordi de forudsagde noget, der ikke indtraf.  Hvis politikere, som ikke hævdede at tale I Jehovas navn var falske profeter fordi deres forudsigelser ikke holdt stik, hvor meget mere er så ikke mennesker, der hævder at tale I Jehovas navn falske hvis ikke det de profeterer, indtræffer.

 

Så de ”vågn op” og vagttårn” blade jeg med glæde vil sende dig fotokopier af, hvis du kontakter mig siger at forskellige mennesker i andre religioner, hvoraf nogle kalder sig kristne har gjort netop dette (forudsagt ting, der ikke indtraf) Derfor er de, der følger disse mennesker (altså følger falske profeter), derfor I oprør imod Jehova. Vagttårnselskabet siger altså: “ hvis nogen profeterer noget, som ikke indtræffer, så er de falske profeter, som i skal holde jer fra.  Særligt hvis de har profeteret I Jehovas navn. Holder i jer ikke fra dem er i i oprør imod Jehova. De har en hel liste over situationer, hvor dette er sket.

 

Jeg er enig med dem. De har fuldstændig ret. Mennesker, der forudsiger noget I Jehovas navn, som ikke indtræffer, er falske profeter. Jehova befaler og kræver at vi holder os fra dem og holder vi os ikke fra sådanne er vi I oprør imod Jehova. Det er hvad Vagttårnselskabet lærer, og det er hvad 5. Mo. 18 siger, så de har ret på dette punkt.

 

Mit spørgsmål er så: Jeg sidder her med en udgave af “Millinial dawn” udgivet oprindeligt af Vagttårnselskabets publishingselskab I 1889 men genoptrykt siden da her er artiklen “Time Is At Hand.” ( tiden er inde) den går tilbage til Charles Taze Russell. Der står følgende på side 101 i kapitlet ”Times of the Gentiles”. (hedningernes tidsalder):

Vær ikke overrasket når vi nu her i de efterfølgende kapitler præsenterer bevis for at opsætningen af Guds rige allerede er begyndt og det er pointeret i profetien, som værende lige forestående, udøvelsen af magt I år 1878 og kampen på Herrens dag  (Åb. 16,14), som vil ende I år 1914 med en fuldstændig underkastelse af nutidige herskere er allerede indledt.

Og på den foregående side (side 100):

Så på denne dag (Jehovas dag), trængslernes dag, tager Gud sin kraft, som hidintil har været hvilende, og regerer. Det er det, der vil forårsage vanskeligheder over hele verden, men man vil ikke se det, for hvad det er, men ved udgangen af 1914 vil de anerkende det. De nuværende regeringer I verden vil blive fuldstændigt kulkastede, og Guds rige etableret efter kampen på Herrens dag det vil slutte I 1914 (det store Armageddonslag).

 

I dag vil jehovas vidner fortælle dig at Jesus vendte sin opmærksomhed mod verden I 1914, men I 1889 sagde de at Han vendte sin opmærksomhed imod verden I 1878, jeg har det her I jeres litteratur. Hvad siger du nu at der skete I 1914? Jeres grundlægger Mr. Russel sagde at det skete I 1878 og han profeterede og hævdede at være Jehovas talsmand.

Han hævdede at denne organisation jeres organisation er Guds organisation, og sagde lige ud at slaget ved Armageddon ville ende ved udgangen af 1914, og denne verdens riger underkastes, og tusindårsriget indledes

OK. 1. Verdenskrig var hæslig, men den var ikke Armageddonslaget, 2. Verdenskrig var endda langt værre.. Mit spørgsmål er: “hvis Jehova forbyder os at følge folk, der forudsiger noget I Hans navn, som ikke finder sted, hvis Vagttårnselskabet (baseret på Jehovas befalling) forbyder os at følge mennesker, som forudsiger noget I Jehovas navn, som ikke finder sted, hvorfor gør du det så?” Det er et rimeligt spørgsmål. Hvis Jehova siger “gør det ikke”, hvis jeres egen organisation siger “gør det ikke” Hvis I har udgivet mange blade (som jeg har kopier af), som siger “gør det ikke” hvorfor gør du det så?

Jeg kan bevise at Charles Taze Russell, dommer Rutherford, Nathan Knorr. Den ene af jeres ledere efter den anden gjorde præcis det andre bliver fordømt for. At de har fået jer til at tro på forudsigelser, som ikke indtraf, og at de selv sagde, at I ikke skal lytte til folk der handler således.

Nuvel, de burde have ladet det gælde sig selv, for Ordsprogene 11,1 siger: Falsk vægt vækker Herrens afsky, nøjagtige lodder har hans velbehag.

Forklar mig venligst: “hvorfor er du ikke I oprør mod Jehova, når du gør noget, som du indrømmer Jehova siger: “gør det ikke!”?

 

Nogle jehovas vidner har sagt til mig “nuvel, vi har større forståelse nu”, men hverken 5. Mosebog Eller ”vågn op” bladene eller Vagttårnselskabet tillader fejltagelser på dette punkt. Andre falske profeter eller andre religioner kunne sige det samme: ”nuvel vi tog fejl, men vi har større forsåelse nu”, men havde de oprindeligt fået det fra Jehova, så ville de ikke have fejlet overhovedet. Sig mig venligst hvorfor du ønsker at gøre oprør imod Jehova ved at tilslutte dig jeres organisation og følge mennesker, som jeres organisation siger du ikke bør følge. Det er et rimeligt spørgsmål. Besvar det venligst, og så kan vi tale videre om andre ting.

Hvis du ønsker kopi af det de/i har udgivet, så vil jeg med glæde sende det til dig, jeg vil sende dig oplysning om ting din organisation har forudsagt for 1968, for 1974, for 1975, og for 1937.

 

Der er et hus (“Beth Sarim” (hebræisk for prinsernes hus)),tæt ved stranden I San Diego i Californien, et stort smukt luksuriøst palæ.


Beth Sarim

(prinsernes hus)

Det blev bygget af dommer Rutherford til Abraham, Isak og Jakob, så de kunne bo der, efter deres genopstandelse. Jehovas vidnerne sagde: “ vi bliver nød til at have et hus klar til dem at bo I”, så de byggede det I San Diego under dommer Rutherford. Et vidunderligt hus. I mange år ejede jehovas vidners organisation det. Det blev bygget I 1920’erne forud for 1930’erne, hvor Jesus skulle komme på en bestemt dato, og så skulle Abraham Isak og Jakob bo I det. Men selvfølgelig: da Abraham Isak og Jakob ikke kom, så flyttede dommer Rutherford ind I det og boede der resten af sit liv.

Jeg troede det blev bygget til Abraham Isak og Jakob. De sagde at de skulle genopstå. Og bo der. Da det så ikke skete flyttede dommer Rutherford ind. Hvordan kan du retfærdiggøre dette? Følger du nogen, som handler på en måde jeres egen religion taler imod? Forklar mig det venligst. Jeg synes det er et rimeligt spørgsmål.

 

Noget er galt her kære venner. Det er Beth Sarim!


Jeg ønsker virkelig at kende sandheden. Hvis jeres organisation er sandheden ønsker jeg at vide det. Så ønsker jeg at være overgivet til den, hvis det virkelig er den organisation, der har sandheden, så ønsker jeg at være overgivet til den, men forklar mig lige hvorfor jeg skulle tilslutte mig en organisation, som er grundlagt og ledet af mennesker, som forudsiger ting, der ikke sker, når Jehova siger “hold jer fra sådanne”, og jeres egen organisation siger det same. Svar venligst på det spørgsmål, hvorfor skulle jeg slutte mig til den og følge sådanne mennesker? Og når du nu er I gang: hvorfor har du sluttet dig til den, og hvorfor følger du sådanne folk, når nu Jehova siger: “gør det ikke!” Jeg vil bevise det for dig i jeres egen litteratur, det eneste du behøver er at skrive til mig.

Hvordan kan menneskers ånd bare være vejrtrækning/åndedrag?

Men jeg har endnu et spørgsmål. Jehovas vidner fortæller mig at mennesket ikke indeholder noget immaterielt. At det græske ord “pneuma” og det græske ord “psuchei” faktisk er synonyme, at  de betyder åndedrag (vejrtrækning)

Jeg ved dog hvad disse ord betyder: “psuchei” betyder bevisthed. Herfra får vi ordet psykologi, og “pneuma” kommer fra ordet “ånde” eller “at ånde”, mine jehovas vidner fortæller mig: når du dør sover du, de døde ved ingenting der er ingen åndelig part af mennesket, som sådan, ingen ånd, der er ingen.

 

Jeg har et spørgsmål: I 1. Mosebog står der at vi er skabt I Guds billed, og Han åndede på Adam og blæste livsånde ind I Ham. Da Jesus døde sagde Han: “fader, I dine hænder betror jeg min ånd.” (Luk. 23,46) da Stefanus blev stenet sagde han: »Herre Jesus, tag imod min ånd!«. Kan man overgive sit åndedrag/vejrtrækning? (“Herre I dine hænder betror jeg min vejrtrækning”)Hvis det ikke drejer sig om en slags evig bevidsthed, som går ud over biologisk liv, hvorfor så overgive det?


Hvordan kan der være tale om andet end en bogstavelig legemlig opstandelse?

Men det fører så frem til mit sidste spørgsmål. Mine Jehovas vidner venner fortæller mig at Jesu opstandelse ikke var en bogstavelig legemlig opstandelse. De siger at når Han viste sig legemligt, så var det fordi Han havde andre legemer som han viste sig i efter opstandelsen, fordi mennesker ikke kunne genkende Ham, for eksempel Thomas, der ikke kunne genkende Ham og ikke troede at det var Ham. Derfor siger de at opstandelsen ikke var en bogstavelig opstandelse.

 

Nuvel, for det første: hvis det kun var en åndelig opstandelse (pnuma eller psuchei) , og menneskets ånd kun er ånde (vejrtrækning) Hvordan kunne Hans vejrtrækning genopstå? Nu er jeg forvirret kunne vejrtrækning vise sig, som en person? John 20 1-10 fortæller os at graven var tom, (der var ikke noget lig) i John 2,21 sagde Jesus at hans legeme “soma” ville genopstå.

Lad os kigge på John 21,12, jeg vil læse det for dig:

 

     Jesus sagde til dem: »Kom og spis!« Ingen af disciplene turde spørge ham: »Hvem er du?« For de vidste, at det var Herren.

Kom spis morgenmad. Da Jesus rejste en lille pige fra de døde sagde Han: “Talitah t’kumi” ogHans første befaling var: giv hende noget at spise (Mark. 5, 40-43). Da Jesus rejste Lazarus fra de døde var det første de gjorde at spise. Altid I Evangelierne – når én rejses fra de døde – så spiser de. På vejen til Emmaus fulgte Han med ind I huset, og de genkendte Ham, da Han brød brødet. Hvorfor spiser Han? Det at de genopstandne altid spiser er for at bevise at det er en bogstavelig legemlig opstandelse. Det var ikke et spøgelse. Nej, det kunne det ikke være, Lad mig forklare hvorfor:

Lad os se på, da Jesus befalede storm og bølger at blive stille, da troede de at Han var et spøgelse (Matt. 14,26 og Mark. 6,49), Han sagde “nej jeg er ikke et spøgelse, et spøgelse har ikke kød og knogler. Han viste sig fysisk. Så, hvis Han kun var et spøgelse - et fantom, hvordan kunne Han så vise sig fysisk, når Han sagde at det gør spøgelser ikke? Jeg bliver fortalt at Han havde flere legemer. Thomas genkendte Ham ikke og på vejen til Emmaus genkendte de ham ikke. Grunden til at de ikke genkendte Ham var ikke at Han havde flere legemer, men fordi de blev forhindret I at genkende Ham står der i Luk. 24,16 andre steder står der at de kendte Ham. For eksempel I John. 21,12. I John 20 17 (lige efter opstandelsen)sagde Jesus til Maria “ hold mig ikke tilbage (egentlig “hæng ikke på mig”) man kan ikke hænge på et spøgelse.  graven var tom, hvorfor skulle man bestikke folk til at sige at desciplene stjal liget, hvis det kun var en åndelig opstandelse? Dette giver simpelthen ikke mening. Det giver overhovedet ingen mening. Først bliver jeg fortalt at psuchei, og pnuma kun er vejrtrækning og at Hans vejrtrækning opstod. Det måtte dog Hans legeme, som opstod (”hold op med at hænge på mig” sagde Han og graven var tom). Han spiste virkeligt, Han sagde direkte at Hans legeme ville opstå i John 2,21. Hvis Jesus sagde at Hans legeme ville opstå (Han brugte ordet ”soma” ikke psuchei eller pnuma). hvordan kan du så sige at det ikke var en bogstavelig fysisk opstandelse? Hvordan kan du sige det?


sammendrag

Hvordan kan man være blasfemisk overfor en ”den”? Hvordan kan Han kun være en engel, når englene får besked på at tilbede Ham, og både salme 45 og Hebræerbrevet siger at Han er Gud, forklar mig det venligst. Hvordan skal jeg kunne følge mennesker, der i Jehovas navn forudsagde ting, der ikke indtraf, når nu Jehova siger at jeg skal holde mig fra dem, og når jeres egen organisation siger at man ikke må følge sådanne mennesker? Disse spørgsmål er både alvorlige, og rimelige.

 

Hvis det du tror, er rigtigt, Hvis jeres organisation virkelig er Jehovas organisation, ønsker jeg at være en del af den, men den er nu faktisk falsk. Ønsker du så at være en del af den? hvis det i siger, er sandt så ønsker jeg at være en del af jeres organisation, men hvis den er falsk, vil du så virkelig selv være en del af den?